Асертивна комуникација

Дана 17.10.2023. године у Прекршајном суду у Београду одржана је обука на тему „асертивна комуникација“ којој је присуствовало 30 запослених, руководиоци одсека у суду, као и оних који су по природи посла највише у контакту са странкама током радног времена. Асертивна комуникација и управљање конфликтима су препознате као неопходне вештине којима треба да владају запослени у Прекршајном суду у Београду. Следећи едукативни циљ је одржавање обуке на тему „решавање конфликата“ како би руководиоци и запослени у суду овладали стратегијама потребним за ефикасно комуницирање и управљање конфликтима на радном месту.

Заштита података о личности

Дана 06.10.2023. године у Прекршајном суду у Београду одржана је запосленима о примени Закона о заштити података о личности. На обуци су представљена начела закона, објашњен је појам „Податак о личности“, презентоване су обавезе руковаоца подацима, руководиоца руковаоца и овлашћеног лица код руковаоца у примени закона.

Етика и интегритет у јавном сектору

Националном стратегијом за борбу против корупције у Републици Србији предвиђено је да обуке о етици и интегритету буду обавезне за све запослене у јавном сектору па у складу са тим је и наша институција препознала потребу да делегира особе подобне да прођу обуку за тренере из ове области. У јуну месецу 2015. године Агенција за борбу против корупције организовала је обуку за тренере из области етике и интегритета запослених у јавном сектору коју су похађали Оливера Ристановић, судија Прекршајног суда у Београду и Зорана Антић, управитељ Прекршајног суда у Београду. Оливера Ристановић и Зорана Антић стекле су звање тренера - предавача (акт Агенције за борбу против корупције Републике Србије бр. 014-021-01-0001/15-06 од 21.07.2015. године). Од тада, као тренери су у Прекршајном суду у Београду одржале бројне обуке из области етике и интегритета у јавном сектору. Обука на ову тему се у нашем суду одвија континуирано.