Сарадња са програмом отворена врата правосуђа

Прекршајни суд у Београду је у циљу јачања поверења грађана у рад правосудних институција у Републици Србији остварио сарадњу са програмом Отворена врата правосуђа. Програм жели да поверење грађана у правосуђе повећа кроз развој дијалога и комуникације између грађана и представника правосуђа.

У том контексту, судије Прекршајног суда у Београду, али и судије других прекршајних судова из Србије су узеле учешће у различитим активностима.

Тематска отворена врата

 1. Зове Вас прекршајни суд. Ко је покренуо поступак и ко Вас гони? (22.04.2021)
 2. Права окривљеног и одбрана у прекршајном поступку (29.04.2021)
 3. Издавање прекршајног налога, права и обавезе лица коме је издат прекршајни налог (03.06.2021)
 4. Насиље у породици у прекршајном праву, непоштовање изречених мера (10.06.2021)
 5. Колико траје суђење у прекршајним поступцима? (24.06.2021)
 6. Колики су трошкови прекршајног поступка и ко их и када сноси? (15.07.2021)
 7. Коришћење камера и снимака са камера као доказ саобраћајне незгоде (23.09.2021)
 8. Рад на црно (28.10.2021)
 9. Доказивање у прекршајном поступку (18.11.2021)
 10. Слобода окупљања (09.12.2021)
 11. Како штитимо животну средину? (16.12.2021)

ВОДИЧ КРОЗ ЗАКОН О ПРЕКРШАЈИМА - МОЈА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ