Адреса суда

Устаничка улица бр. 14, 11107 Београд, Република Србија

Е-маил:

predsedniksuda@bg.pk.sud.rs
uprava@bg.pk.sud.rs


Секретар суда Немања Радосављевић sekretar@bg.pk.sud.rs


Управитељ суда Зорана Карачић z.antic@bg.pk.sud.rs


Управитељ судске писарнице Драгана Гобељић pisarnica@bg.pk.sud.rs


Информације о исплати трошкова адвоката troskovi@bg.pk.sud.rs


Одељење суда у Барајеву pksbarajevo@gmail.com
Одељење суда у Гроцкој: pksgrocka@gmail.com


Потврде:
potvrde@bg.pk.sud.rs
Путем овог мејла можете се информисати о процедури, врстама и начину издавања потврда од стране Прекршајног суда у Београду.

Телефон:

Кабинет Председника суда

+381 11 655 0981,
+381 11 655 0982


Административно технички секретар:

Жељка Кладар
+381 11 655 0982


Драгана Новаковић Поповић
+381 11 655 0879


Бранка Бракус
+381 11 655 0863


Шалтер информација
+381 11 655 0804


Одељење суда у Барајеву
+381 11 830 2126


Одељење суда у Гроцкој
+381 11 850 0482


Бул. Деспота Стефана бр. 107
+381 11 276 1194


ПС Савски Венац, Савска бр. 35
+381 11 745 2288


Радно време:

радним данима од 07.30 – 15.30 часова. Дежурне службе у просторијама ПУ за Град Београд у ул. Булевар деспота Стефана бр. 107 и ПС Савски венац, у ул. Савска бр. 35 раде од 07.30 - 07.30 наредног дана.

Молимо сачекајте...
Ваше питање је послато. Хвала Вам!