Јавност Рада

Jавно одржавање рочишта, објављивање одлука, давање обавештења

Документи

Документи, интерни акти и формулари

Јавне набавке

Информације о планираним и спроведеним јавним набавкама

Контакт

Сервис Електронске поште, контакт телефони, питања

Радно време:


Радно време суда:

07.30 – 15.30 часова

Радно време суда у нерадним данима:

Дежурне службе у просторијама ПУ за Град Београд у ул. Булевар деспота Стефана бр. 107 и ПС Савски венац, у ул. Савска бр. 35 раде од 07.30 - 07.30 наредног дана.

Радно време за рад са странкама:

08.30 – 14.30 часова

Пријем писмена:

Писмена се могу предавати суду у току целог радног времена.


Адреса

Прекршајни суд у Београду смештен је у улици Устаничка бр. 14.

Одељење Суда у Барајеву налази се у ул. Светосавска бр. 2, тел. 011/8302-126

Одељење Суда у Гроцкој у ул. Булевар ослобођења бр. 22, тел. 011/8500-482