ПРЕДСЕДНИК СУДА

Председник суда је Оливера Ристановић.


Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981