Председник суда

В.Ф. Председника Прекршајног суда у Београду је судија Оливера Ристановић.


Права и обавезе председника суда прописани су Законом о уређењу судова („Службени гласник РС“ број 10/2023), Законом о судијама („Службени гласник РС“ број 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/2012 – одлука УС, 121/2012, 124/2012 – одлука УС, 101/2013, 111/2014 – одлука УС, 117/2014, 40/2015, 63/2015 – одлука УС, 106/2015, 63/2016 – одлука УС, 47/2017 и 76/2021) и Судским пословником („Службени гласник РС“, број 110/09, 70/11, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015, 39/2016, 56/2016, 77/2016, 16/2018, 78/2018, 43/2019 i 93/2019). Председник суда руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник суда може поверити заменику председника суда или председницима одељења. У пословима судске управе председнику суда помажу секретар суда и управитељ суда.

Аутор фотографија: Милена Ђорђевић

Контакт

Канцеларија Председника суда налази се у Устаничкој улици број 14, На првом спрату ламеле аутопут.

  • E-mail: predsedniksuda@bg.pk.sud.rs
  • Телефон: +381 11 655 0982

Одлуком Високог савета судства од 26.10.2023. године (бр. 119-05-1122/2023-01) изабрана на функцију вршиоца функције председника Прекршајног суда у Београду.