ОГЛАСНА ТАБЛА

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Прекршајном суду у Београду
Датум оглашавања: 30.12.2022. године
Датум истека рока за пријављивање: 09.01.2023. године
Документи за преузимање:

 1. Интерни конкурс-текст огласа
 2. Образац пријаве за радно место судијски сарадник


Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Прекршајном суду у Београду
Датум оглашавања: 21.12.2022. године
Датум истека рока за пријављивање: 29.12.2022. године
Документи за преузимање:

 1. Интерни конкурс-текст огласа
 2. Образац пријаве за радно место за извршне предмете
 3. Образац пријаве за радно место уписничар
 4. Образац пријаве за радно место записничарЈавна понуда половних службених возила
Датум оглашавања: 19.08.2022. године
Рок за достављање понуда је 09.11.2022 године до 09,00 часова.
Документи за преузимање:

 1. Оглас
ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Прекршајном суду у Београду
Датум оглашавања: 06.12.2021. године
Датум истека рока за пријављивање: 14.12.2021. године
Документи за преузимање:

 1. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место уписничар
 2. Пријава Интерни конкурс - уписничар
 3. Интерни конкурс


ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Прекршајном суду у Београду
Датум оглашавања: 14.10.2021. године
Датум истека рока за пријављивање: 22.10.2021. године
Документи за преузимање:

 1. Пријава Интерни конкурс - систем администратор
 2. Интерни конкурсИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачких радних места у Прекршајном суду у Београду
Датум оглашавања: 15.06.2021. године
Датум истека рока за пријављивање: 23.06.2021. године
Документи за преузимање:

 1. Списак кандидата који се примају у радни однос по радним местима
 2. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак по шифрама за радно место службеник за јавне набавке
 3. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак по шифрама за радно место самостални књиговођа
 4. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак по шифрама за радно место виши судијски сарадник
 5. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак по шифрама за радно место судијски сарадник
 6. Пријава Интерни конкурс - судијски сарадник
 7. Пријава Интерни конкурс - виши судијски сарадник
 8. Пријава Интерни конкурс - самостални књиговођа
 9. Пријава Интерни конкурс - службеник за јавне набавке
 10. Интерни конурс

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачких радних места у Прекршајном суду у Београду
Датум оглашавања: 13.11.2019. године
Датум истека рока за пријављивање: 21.11.2019. године
Документи за преузимање:

 1. Списак кандидата који се примају у радни однос по радним местима 2
 2. Списак кандидата који се примају у радни однос по радним местима
 3. Списак кандидата по шифрама за радно место експедитор
 4. Списак кандидата по шифрама за радно место уписничар
 5. Списак кандидата по шифрама за радно место за извршне предмете
 6. Списак кандидата по шифрама за радно место архивар
 7. Списак кандидата по шифрама за радно место записничар
 8. Списак кандидата по шифрама за радно место судијски помоћник
 9. Списак кандидата по шифрама за радно место виши судијски помоћник
 10. Измена интерног конкурса
 11. Интерни конкурс
 12. Пријава Интерни конкурс - архивар
 13. Пријава Интерни конкурс - експедитор
 14. Пријава Интерни конкурс - судијски помоћник
 15. Пријава Интерни конкурс - уписничар
 16. Пријава Интерни конкурс - виши судијски помоћник
 17. Пријава Интерни конкурс - за извршне предмете
 18. Пријава Интерни конкурс - записничар


Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981