Република Србија
Прекршајни суд у Београду

latinica

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Моле се странке у поступку и браниоци који потражују трошкове поступка да доставе рачуноводству суда обавештење са бројем предмета, уколико нису поднели предлог за извршење на следећу адресу: racunovodstvo.gprek@gmail.com у том случају биће унети у систем за плаћање.


Рад са странкама везан за брисање из регистра је од 9:00 до 14:30.


Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981