Република Србија
Прекршајни суд у Београду

latinica

Радно време: 07.30 – 15.30 часова, док у нерадним данима и празницима дежурају дежурне судије у просторијама Градског СУП-а у Београду у ул. Булевар деспота Стефана 107.

Адреса: Прекршајни суд у Београду смештен је у улици Устаничка бр. 14.

Одељење Суда у Барајеву налази се у ул. Светосавска бр. 2, тел. 011/8302-146

Одељење Суда у Гроцкој у ул. Булевар ослобођења бр. 22, тел. 011/8500-482

ЕЛЕКТРОНСКА ОГЛАСНА ТАБЛА ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У БЕОГРАДУ НИЈЕ У ФУНКЦИЈИ.


Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981