СПИСАК СУДИЈА И ЗАПОСЛЕНИХ

Распоред судија и њихове шифре у седишту суда
Судијски помоћници

Судијски помоћник проучава предмете које му додели судија и припрема их за суђења, обавља поверене послове у припремном одељењу, сачињава записник о састанцима, седницама већа и одељења, припрема стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судије, узима изјаве странака на записник обрађује притужбе грађана и обавља друге послове утврђене годишњим распоредом послова и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.
Судијском помоћнику може се поверити и обављање других послова под надзором судије, као што су: израда нацрта одлуке која се односи на испитивање процесних претпоставки за вођење поступка, нацрт судске одлуке, нацрт одлуке о дозвољености правног лека, припремање реферата за судију известиоца, одређивање висине судске таксе, разврставање предмета и сл.

Приправници

Судијски приправник упознаје се са предметима које му додели судија, прати суђења и усавршава се у складу са програмом обуке прописаним од стране институције надлежне за обуку у правосуђу и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.

Распоред судија и њихове шифре у седишту суда

Седиште суда ул. Устаничка бр. 14, 655-09-82

 1. Оливера Ристановић (шифра 100) - председник суда
 2. Јасмина Савић Поповић (шифра 69) - заменик председника суда
 3. Ивана Влаовић (шифра 36) - заменик председника суда
 4. Ђуро Павлица (шифра 11) - заменик председника суда
 5. Јасмина Симић (шифра 3)
 6. Милица Милић (шифра 6)
 7. Слађана Милић (шифра 9)
 8. Љиљана Бонџић (шифра 13)
 9. Слободан Младеновић (шифра 15)
 10. Тања Стојановић (шифра 17)
 11. Радмила Пуповац (шифра 18)
 12. Мирослава Бејић (шифра 20)
 13. Марина Шћекић (шифра 23)
 14. Весна Баљак (шифра 26)
 15. Мирјана Ашковић (шифра 27)
 16. Славица Милошевић Газивода (шифра 28)
 17. Татјана Јанићијевић (шифра 29)
 18. Јасмина Бркић (шифра 30)
 19. Милена Митровић (шифра 31)
 20. Драгана Банић (шифра 32)
 21. Снежана Зец Павловић (шифра 34)
 22. Горица Стошић (шифра 35)
 23. Јасмина Глишић (шифра 37)
 24. Александра Маричић (шифра 40)
 25. Софија Чворовић (шифра 41)
 26. Богдан Бојовић (шифра 43)
 27. Биљана Миленић Веселиновић (шифра 44)
 28. Јелена Јаковљевић (шифра 45)
 29. Слободанка Ракић (шифра 46)
 30. Горан Милић (шифра 48)
 31. Оливера Томић Томашевић (шифра 49)
 32. Ана Бојовић (шифра 50)
 33. Жана Митровић (шифра 52)
 34. Јелена Анђушић (шифра 53)
 35. Олга Нешовић (шифра 54)
 36. Предраг Ракић (шифра 55)
 37. Светлана Прица (шифра 57)
 38. Данка Илић Софронијевић (шифра 58)
 39. Љиљана Пајић (шифра 59)
 40. Десанка Чабрило (шифра 60)
 41. Јелена Радовић (шифра 51)
 42. Данијела Ђукић (шифра 21)
 43. Драгана Ђукић (шифра 62)
 1. Јелена Ружић (шифра 63)
 2. Предраг Богавац (шифра 65)
 3. Бранкица Љушић (шифра 67)
 4. Бранислава Којадиновић Бановац (шифра 68)
 5. Слађана Ђокић (шифра 71)
 6. Јелена Сибиновић (шифра 72)
 7. Александра Шућур (шифра 73)
 8. Биљана Раковић (шифра 74)
 9. Драгана Јовановић Тирели (шифра 75)
 10. Драгана Васић (шифра 76)
 11. Маја Ђуричић (шифра 78)
 12. Катарина Мајачић (шифра 80)
 13. Биљана Спасић (шифра 82)
 14. Зоран Цвјетковић (шифра 83)
 15. Бранка Микановић (шифра 85)
 16. Миодрага Богавац (шифра 86)
 17. Драгана Ћирковић (шифра 87)
 18. Бранкица Калесковић (шифра 88)
 19. Славица Антуновић (шифра 89)
 20. Весна Бабин (шифра 91)
 21. Виолета Пријовић (шифра 93)
 22. Стојанка Словић (шифра 94)
 23. Данијела Бујић (шифра 95)
 24. Слађана Тодоровић (шифра 97)
 25. Срђан Вежа (шифра 98)
 26. Снежана Маричић (шифра 99)
 27. Ирина Војновић (шифра 114)
 28. Сања Ђорђевић (шифра 119)
 29. Мирјана Трикић (шифра 144)
 30. Теа Поробић (шифра 148)
 31. Наташа Миленковић (шифра 150)
 32. Маја Биљић (шифра 180)
 33. Сузана Плавшић (шифра 181)
 34. Братислав Терзић (шифра 183)
 35. Александра Маричић (шифра 184)
 36. Слађана Драшковић (шифра 188)
 37. Радмила Савић (шифра 195)
 38. Јелена Лакић (шифра 38)
 39. Ана Игњатовић (шифра 39)
 40. Ирена Плескоњић (шифра 24)
 41. Ана Јанковић (шифра 84)
 42. Невена Стефановић (шифра 2)
 43. Ивана Марковић (шифра 25)
 44. Маја Веселиновић (шифра 47)

Врх стране

Распоред судија и њихове шифре ван седишта суда у улици Катанићева бр.15
 1. Бердовић Јелена (шифра 92)
 2. Гајовић Ружица (шифра 61)
 3. Димитријевић Нада (шифра 56)
 4. Ђокић Мирјана (шифра 66)
 5. Корићанац Станица (шифра 5)
 1. Љаљевић Дијана (шифра 16)
 2. Соколовић Даница (шифра 42)
 3. Нинковић Јововић Бранка (шифра 79)
 4. Антонић Горан (шифра 4)

Врх стране

Дежурна служба, ул. Савска бр. 35,

 1. Драган Кантар - 64
 2. Душана Потежица - 7

Дежурна служба ул. Макензијева бр. 31, централа 011/245 3142/161

 1. /

Дежурна служба, ул. Деспота Стефана бр. 107,

 1. Горан Милутиновић - 22
 2. Александра Радојичић - 70
 3. Коста Митровић - 19

Врх стране

Одељење суда у Гроцкој,
ул. Булевар ослобођења бр. 22,
директан 011/8500-211, писарница 011/8500-482

 1. Љиљана Петровић - 204
 2. Петар Спасојевић - 202, председник одељења

Одељење суда у Барајеву,
ул. Светосавска бр. 2,
директан 011/8302-146, писарница 011/8500-482

 1. Радмила Лукић - 196, председник одељења
 2. Ненад Косовић - 197
 3. Зоран Алексић - 198

Врх стране

Имена и презимена судијских помоћника у Прекршајном суду у Београду
 1. Светлана Вујић
 2. Нада Драговић
 3. Наташа Панић
 4. Викторија Ђорђевић
 5. Верица Крамарић
 6. Доста Плећаш
 7. Снежана Милић
 8. Ивана Ђондовић
 9. Бојана Сретеновић
 10. Цвијета Марковић
 11. Невена Гавриловић
 12. Вук Шекуларац
 13. Немања Радосављевић
 1. Дамир Међедовић
 2. Горана Божовић
 3. Мирослава Васић
 4. Марија Пејчић
 5. Марина Јовичић
 6. Марина Миливојевић
 7. Далида Мушкић
 8. Немања Пајкић
 9. Петра Ђуковић
 10. Марија Жарковић
 11. Ана Шакотић
 12. Милица Павловић
 13. Милена Жуњић
 14. Милица Радић

Врх стране


Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981