САРАДЊА ОТВОРЕНА ВРАТА ПРАВОСУЂА

Прекршајни суд у Београду је у циљу јачања поверења грађана у рад правосудних институција у Републици Србији остварио сарадњу са програмом Отворена врата правосуђа. Програм жели да поверење грађана у правосуђе повећа кроз развој дијалога и комуникације између грађана и представника правосуђа.

У том контексту, судије Прекршајног суда у Београду, али и судије других прекршајних судова из Србије су узеле учешће у различитим активностима.

ИНФОГРАФИЦИ

 1. Прекршајни налог
 2. Прекршајноправна заштита жртава насиља у породици
 3. Прекршајни поступак, шта треба да знате
 4. Трошкови прекршајног поступка
 5. Права окривљеног у прекршајном поступку

ТЕКСТОВИ

 1. О трошковима поступка – аутора Душана Милошевића, Судије Прекршајног суда у Крушевцу
 2. Споразум о признању прекршаја – предности и дилеме - ауторка др Сања Стргар, судија Прекршајног суда у Новом Саду
 3. Како до ефикасног прекршајног поступка – ауторка др Сања Стргар, судија Прекршајног суда у Новом Саду
 4. Вештачење у прекршајном поступку – корак ка истини – ауторка др Сања Стргар, судија Прекршајног суда у Новом Саду

ТЕМАТСКА ОТВОРЕНА ВРАТА

 1. Зове Вас прекршајни суд. Ко је покренуо поступак и ко Вас гони? (22.04.2021)
 2. Права окривљеног и одбрана у прекршајном поступку (29.04.2021)
 3. Издавање прекршајног налога, права и обавезе лица коме је издат прекршајни налог (03.06.2021)
 4. Насиље у породици у прекршајном праву, непоштовање изречених мера (10.06.2021)
 5. Колико траје суђење у прекршајним поступцима? (24.06.2021)
 6. Колики су трошкови прекршајног поступка и ко их и када сноси? (15.07.2021)
 7. Коришћење камера и снимака са камера као доказ саобраћајне незгоде (23.09.2021)
 8. Рад на црно (28.10.2021)
 9. Доказивање у прекршајном поступку (18.11.2021)
 10. Слобода окупљања (09.12.2021)
 11. Како штитимо животну средину? (16.12.2021)

ВОДИЧ КРОЗ ЗАКОН О ПРЕКРШАЈИМА - МОЈА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ


Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981