ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ НА ТЕМУ
„ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ“


Националном стратегијом за борбу против корупције у Републици Србији предвиђено је да обуке о етици и интегритету буду обавезне за све запослене у јавном сектору па у складу са тим је и наша институција препознала потребу да делегира особе подобне да прођу обуку за тренере из ове области. У јуну месецу 2015. године Агенција за борбу против корупције организовала је обуку за тренере из области етике и интегритета запослених у јавном сектору коју су похађали Оливера Ристановић, судија Прекршајног суда у Београду и Зорана Антић, управитељ Прекршајног суда у Београду. Оливера Ристановић и Зорана Антић стекле су звање тренера - предавача (акт Агенције за борбу против корупције Републике Србије бр. 014-021-01-0001/15-06 од 21.07.2015. године). Од тада, као тренери су у Прекршајном суду у Београду одржале бројне обуке из области етике и интегритета у јавном сектору. Обука на ову тему се у нашем суду одвија континуирано.

Наиме, током 2016 и 2017 године наши предавачи - тренери су запослене у Прекршајном суду у Београду упознале са основним појмовима из области етике и интергитета у јавном сектору, са одредбама Кодекса понашања државних службеника – стандардима, као и са значајем улоге државних службеника у успостављању поверења у рад ове институције.

Током 2017 и 2018 године запослени у Прекршајном суду у Београду су прошли обуку на тему „поступање државних службеника у складу са вредностима јавног сектора“ где им је предочено да при вршењу радних дужности исправно поступају, односно на начин којим се штити јавни интерес. Такође, у другом делу обуке указано им је на етичке дилеме и „препознавање етичких дилема у пракси“ и дати путокази на њихово решавање.

Наши тренери су до краја 2018. године одржале низ обука тако да је 368 запослених у Суду упознато како етичним понашањем доприносе изградњи личног и професионалног интегритета чиме доприносе и интегритету Прекршајног суда у Београду.

Прекршајни суд у Београду је Годишњим распоредом послова за 2019. годину предвидео да се обука запослених из ове области настави и то одржавањем напредне обуке на тему „ ризичне ситуације за настанак корупције и препознавања сукоба интереса“ и „појам одговорности у јавном сектору“ са циљем отклањања ризика од настанка корупције у суду. Одржавање обуке из области етике и интегритета у јавном сектору је саставни део спровођења мера из Плана интегритета ове институције за период 2016-2019 године.


Слика 1

Слика 2

Слика 3


Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981


Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981