ЈАВНЕ НАБАВКЕ у 2021.години


ЈН 5/2021 Административни материјал-Тонери за ласерске штампаче

  1. Обавештење о покретању поступка јавне набавке


ЈН 4/2021 Административни материјал-папир за штампање и тонери за ласерске штампаче

  1. Обавештење о покретању поступка јавне набавке


ЈН 3/2021 Тонери за ласерске штампаче

  1. Обавештење о покретању поступка јавне набавкеЈН 1/2021 Административни материјал

  1. Обавештење о покретању поступка јавне набавкеCopyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981