ЈАВНЕ НАБАВКЕ у 2020.години


План јавних набавки за 2020. годину
Прва измена плана јавних набавки за 2020. годину
Друга измена плана јавних набавки за 2020. годину

Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981