ЈАВНЕ НАБАВКЕ у 2019.години


План јавних набавки за 2019. годину
Прва измена плана јавних набавки за 2019. годину
Техничка исправка плана јавних набавки за 2019. годину
Друга измена плана јавних набавки за 2019. годину
Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981