ЈАВНЕ НАБАВКЕ у 2018.години


План јавних набавки за 2018. годину

ЈНМВ 5-II/2018 услуге фиксне телефоније

  1. Конкурсна документација
  2. Позив за подношење понудаЈНМВ 2-III/2018 гориво за службена возила и агрегат за потребе Прекршајног суда у Београду

  1. Конкурсна документација
  2. Позив за подношење понуда
  3. Одлука о додели уговора
  4. Обавештење о закљученом уговору


ЈНМВ 2-II/2018 гориво за службена возила и агрегат за потребе Прекршајног суда у Београду

  1. Конкурсна документација
  2. Позив за подношење понуда
  3. Одлука о обустави поступка
  4. Обавештење о обустави поступкаCopyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981