ЈАВНЕ НАБАВКЕ у 2017.години


План јавних набавки за 2017. годину


Извештај I квартал

Извештај II квартал

Извештај III квартал

Извештај IV кварталЈНМВ 1/2017 електрична енергија за потребе Прекршајног суда у Београду

  1. Конкурсна документација
  2. Позив за подношење понуда
  3. Обавештење о закљученом уговоруCopyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981