ЈАВНЕ НАБАВКЕ у 2016.години


План јавних набавки за 2016. годину

ЈНМВ 7-II/2016 радови на унутрашњости зграде Прекршајног суда у Београду, одељења суда у Гроцкој

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за достављање понуда
 3. Додатно појашњење
 4. Одлука о додели уговора
 5. Обавештење о закљученом уговору


ЈНМВ 8/2016 услуге сервисирања рачунарске опреме за потребе Прекршајног суда у Београду

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору
ЈНМВ 1/2016 електрична енергија за потребе Прекршајног суда у Београду

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговоруCopyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981