ЈАВНЕ НАБАВКЕ у 2014.години


Извештаји о јавним набавкама

  1. Квартал I
  2. Квартал II
  3. Квартал III
  4. Квартал IV

ЈНМВ III-2/2014 штампани судски обрасци и књиге (поновљени поступак)

  1. Конкурсна документација
  2. Позив
  3. Обавештење о закљученом уговору


ЈНМВ III-1/2014 штампани судски обрасци и књиге (поновљени поступак)

  1. Конкурсна документација
  2. Позив
  3. Обавештење о обустави поступка


Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981