ЈАВНЕ НАБАВКЕ у 2012.години


II/2012 отворени поступак - набавка добара - оригинални тонери за ласерске штампаче

  1. Конкурсна документација
  2. Питање и одговор
  3. Обавештење
  4. Одговор
  5. Одлука
  6. Питања и одговори 3
  7. Питања и одговори 4Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981