КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

План интегритета - други циклус

Рок за доношење је накнадно продужен тако да је Други циклус израде плана интегритета трајао до 10. новембра 2017. године закључно. Прекршајни суд у Београду је у року донео План интегритета за период од 2016 до 2019. године.

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА – ДРУГИ ЦИКЛУС (2016-2019 година)

Извештај о спроведеним мерама

План је усвојен Одлуком I-Су.Бр. 1/2017-955 од 07.06.2017. године.

Рок за спровођење мера побољшања је до 31.10.2019. године.

Рок за извештавање и постављање одлуке о усвајању извештаја о спровођењу плана интегритета је до 30.11.2019. године.

План интегритета - први циклус

План интегритета Прекршајног суда у Београду донет је са циљем успостављања и побољшања, односно унапређења интегритета институције, а у складу са потребама и карактером овог државног органа. План интегритета донет је 30.03.2013. године и обухвата период до 31.12.2015. године.

Други циклус израде плана интегритета почео је даном објављивања Смерница за израду и спровођење плана интегритета („Службени гласник РС“ бр. 95/16 од 30.11.2016. године).

Рок за израду плана интегритета у другом циклусу његове израде је до 30.06.2017. године.

  1. Етика и лични интегритет
  2. Физичко техничка и ИТ безбедност
  3. Јавне набавке
  4. Специфичне надлежности поступање по предметима
  5. Управљање јавним финансијама
  6. Управљање кадровима
  7. Заједничка област управљање документацијом
  8. Заједничка област управљање институцијом

Формулар за извештавање о спровођењу мера из ПИ, Прекршајни суд у Београду


Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981