ИНТЕРНИ АКТИ

Кућни ред

Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Београду за 2023.годину

Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Београду за 2022.годину

Етички кодекс интерне ревизије Прекршајног суда у Београду

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Београду 2021 (ступио на снагу дана 09.06.2021.године)

Повеља интерне ревизије Прекршајног суда у Београду

Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Београду за 2021.годину


АРХИВА

План примене мера против COVID-19

Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Београду за 2020.годину

Измене и допуне годишњег распореда послова Прекршајног суда у Београду за 2019.годину

Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Београду за 2019.годину

Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Београду за 2017.годину

Измене и допуне годишњег распореда послова Прекршајног суда у Београду за 2015.годину

Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки Прекршајног суда у Београду

Измене и допуне годишњег распореда послова Прекршајног суда у Београду за 2015.годину

Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Београду за 2015.годину

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Београду

Измене и допуне годишњег распореда послова Прекршајног суда у Београду за 2014.годину

Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Београду за 2014.годину

Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Београду за 2013.годину

Врх стране


Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981