Република Србија
Прекршајни суд у Београду

latinica

Списак судија и запослених

Распоред судија и њихове шифре у седишту суда

Судијски помоћници

Судијски помоћник проучава предмете које му додели судија и припрема их за суђења, обавља поверене послове у припремном одељењу, сачињава записник о састанцима, седницама већа и одељења, припрема стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судије, узима изјаве странака на записник обрађује притужбе грађана и обавља друге послове утврђене годишњим распоредом послова и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.
Судијском помоћнику може се поверити и обављање других послова под надзором судије, као што су: израда нацрта одлуке која се односи на испитивање процесних претпоставки за вођење поступка, нацрт судске одлуке, нацрт одлуке о дозвољености правног лека, припремање реферата за судију известиоца, одређивање висине судске таксе, разврставање предмета и сл.

Приправници

Судијски приправник упознаје се са предметима које му додели судија, прати суђења и усавршава се у складу са програмом обуке прописаним од стране институције надлежне за обуку у правосуђу и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.


Распоред судија и њихове шифре у седишту суда

Седиште суда ул. Устаничка бр. 14, 655-09-82

 1. Слободан Младеновић - 15
 2. Оливера Ристановић - 100
 3. Бранка Живковић - 62
 4. Славица Митровић - 2
 5. Јасмина Симић - 3
 6. Горан Антонић - 4
 7. Станица Корићанац - 5
 8. Милица Милић - 6
 9. Ирена Цвијетић - 8
 10. Слађана Милић - 9
 11. Ђуро Павлица - 11
 12. Миланка Матовић - 12
 13. Љиљана Бонџић - 13
 14. Снежана Мирковић - 14
 15. Дијана Љаљевић - 16
 16. Тања Стојановић - 17
 17. Радмила Пуповац -18
 18. Мирослава Бејић - 20
 19. Снежана Урошевић - 21
 20. Марина Шћекић - 23
 21. Олга Божовић - 24
 22. Светлана Мирковић-Дисић - 25
 23. Весна Баљак - 26
 24. Мирјана Ашковић - 27
 25. Јасмина Бркић - 30
 26. Светлана Планојевић - 31
 27. Драгана Банић - 32
 28. Снежана Зец-Павловић - 34
 29. Горица Стошић - 35
 30. Ивана Влаовић - 36
 31. Јасмина Глишић - 37
 32. Јелена Лакић - 38
 33. Бојана Шћепановић - 39
 34. Слађана Ђокић - 71
 35. Маја Веселиновић - 47
 36. Љиљана Станисављевић - 96
 37. Срђан Вежа - 98
 38. Александра Маричић - 40
 39. Софија Чворовић - 41
 40. Богдан Бојовић - 43
 41. Слободанка Ракић - 46
 42. Предраг Ракић - 55
 43. Бранка Микановић - 85
 44. Слађана Тодоровић - 97
 45. Светлана Прица - 57
 46. Данка Илић Софронијевић - 58
 47. Десанка Чабрило - 60
 48. Ружица Гајовић - 61
 49. Јасмина Савић-Поповић - 69
 50. Биљана Раковић - 74
 51. Јелена Јаковљевић - 45
 1. Бранислава Којадиновић Бановац - 68
 2. Горан Милић - 48
 3. Оливера Томић Томашевић - 49 (породиљско)
 4. Ана Бојовић - 50
 5. Маријана Златовић - 51
 6. Жана Митровић - 52
 7. Маја Ђуричић - 78
 8. Бранка Нинковић Јововић - 79
 9. Јелена Сибиновић - 72
 10. Даница Соколовић - 42
 11. Олга Нешовић - 54
 12. Јелена Ружић - 63
 13. Предраг Богавац - 65
 14. Мирјана Ђокић - 66
 15. Драгана Јовановић-Тирели - 75
 16. Драгана Васић - 76
 17. Јелена Бердовић - 92
 18. Нада Димитријевић - 56
 19. Љиљана Пајић - 59
 20. Лела Главаш - 73
 21. Корнелија Таталовић - 81
 22. Биљана Спасић - 82
 23. Славица Антуновић - 89
 24. Биљана Миленић-Веселиновић - 44
 25. Катарина Мајачић - 80
 26. Бранкица Љушић - 67
 27. Маја Серафимовић-Митровић - 84
 28. Зоран Цвјетковић - 83
 29. Бранкица Калесковић - 88
 30. Снежана Маричић - 99
 31. Стојанка Словић - 94
 32. Татјана Јанићијевић - 29
 33. Светлана Граховац - 90
 34. Весна Бабин - 91
 35. Јелена Анђушић - 53
 36. Мирјана Мартић - 77
 37. Драгана Ћирковић - 87
 38. Данијела Бујић - 95
 39. Миодрага Богавац - 86
 40. Виолета Пријовић - 93
 41. Ирина Панов - 114
 42. Сања Ђорђевић - 119
 43. Мирјана Трикић - 144
 44. Теа Поробић - 148
 45. Наташа Миленковић - 150
 46. Кристина Шекарић - 180
 47. Братислав Терзић - 183
 48. Александра Маричић - 184
 49. Слађана Драшковић – 188
 50. Сузана Плавшић - трудничко

Дежурна служба, ул. Савска бр. 35,

 1. Драган Кантар - 64
 2. Душана Потежица - 7

Дежурна служба ул. Мекензијева бр. 31,
централа 011/245 3142/161

 1. Славиша Танасковић - 166
 2. Марина Голубичић - 10

Дежурна служба, ул. Деспота Стефана бр. 107,

 1. Горан Милутиновић - 22
 2. Александра Радојичић - 70
 3. Коста Митровић - 19

Одељење суда у Гроцкој,
ул. Булевар ослобођења бр. 22,
директан 011/8500-211, писарница 011/8500-482

 1. Радмила Савић - 202
 2. Слађана Петровић - 203
 3. Љиљана Петровић - 204

Одељење суда у Барајеву,
ул. Светосавска бр. 2,
директан 011/8302-146, писарница 011/8500-482

 1. Радмила Лукић - 196
 2. Ненад Косовић - 197
 3. Зоран Алексић - 198

Врх стране


Имена и презимена судијских помоћника у Прекршајном суду у Београду
 1. Светлана Вујић
 2. Нада Драговић
 3. Наташа Панић
 4. Драгана Ђукић
 5. Викторија Ђорђевић
 6. Верица Крамарић
 1. Доста Плећаш
 2. Снежана Милић
 3. Дамир Међедовић
 4. Бојана Лушић Павловић
 5. Данијела Ђукић

Врх стране


Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981