СПИСАК СУДИЈА И ЗАПОСЛЕНИХ

Распоред судија и њихове шифре у седишту суда
Судијски помоћници

Судијски помоћник проучава предмете које му додели судија и припрема их за суђења, обавља поверене послове у припремном одељењу, сачињава записник о састанцима, седницама већа и одељења, припрема стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судије, узима изјаве странака на записник обрађује притужбе грађана и обавља друге послове утврђене годишњим распоредом послова и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.
Судијском помоћнику може се поверити и обављање других послова под надзором судије, као што су: израда нацрта одлуке која се односи на испитивање процесних претпоставки за вођење поступка, нацрт судске одлуке, нацрт одлуке о дозвољености правног лека, припремање реферата за судију известиоца, одређивање висине судске таксе, разврставање предмета и сл.

Приправници

Судијски приправник упознаје се са предметима које му додели судија, прати суђења и усавршава се у складу са програмом обуке прописаним од стране институције надлежне за обуку у правосуђу и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.

Распоред судија и њихове шифре у седишту суда

Седиште суда ул. Устаничка бр. 14, 655-09-82

 1. Слободан Младеновић - 15
 2. Оливера Ристановић - 100
 3. Славица Митровић - 2
 4. Јасмина Симић - 3
 5. Горан Антонић - 4
 6. Станица Корићанац - 5
 7. Милица Милић - 6
 8. Ирена Цвијетић - 8
 9. Слађана Милић - 9
 10. Ђуро Павлица - 11
 11. Љиљана Бонџић - 13
 12. Дијана Љаљевић - 16
 13. Тања Стојановић - 17
 14. Радмила Пуповац -18
 15. Мирослава Бејић - 20
 16. Снежана Урошевић - 21
 17. Марина Шћекић - 23
 18. Весна Баљак - 26
 19. Мирјана Ашковић - 27
 20. Славица Милошевић Газивода - 28
 21. Јасмина Бркић - 30
 22. Милена Митровић - 31
 23. Драгана Банић - 32
 24. Снежана Зец-Павловић - 34
 25. Горица Стошић - 35
 26. Ивана Влаовић - 36
 27. Јасмина Глишић - 37
 28. Јелена Лакић - 38
 29. Слађана Ђокић - 71
 30. Маја Веселиновић - 47
 31. Љиљана Станисављевић - 96
 32. Срђан Вежа - 98
 33. Александра Маричић - 40
 34. Софија Чворовић - 41
 35. Богдан Бојовић - 43
 36. Слободанка Ракић - 46
 37. Предраг Ракић - 55
 38. Бранка Микановић - 85
 39. Слађана Тодоровић - 97
 40. Светлана Прица - 57
 41. Данка Илић Софронијевић - 58
 42. Десанка Чабрило - 60
 43. Ружица Гајовић - 61
 44. Јасмина Савић-Поповић - 69
 45. Биљана Раковић - 74
 46. Јелена Јаковљевић - 45
 1. Бранислава Којадиновић Бановац - 68
 2. Горан Милић - 48
 3. Оливера Томић Томашевић - 49
 4. Ана Бојовић - 50
 5. Жана Митровић - 52
 6. Маја Ђуричић - 78
 7. Бранка Нинковић Јововић - 79
 8. Јелена Сибиновић - 72
 9. Даница Соколовић - 42
 10. Олга Нешовић - 54
 11. Јелена Ружић - 63
 12. Предраг Богавац - 65
 13. Мирјана Ђокић - 66
 14. Драгана Јовановић-Тирели - 75
 15. Драгана Васић - 76
 16. Јелена Бердовић - 92
 17. Нада Димитријевић - 56
 18. Љиљана Пајић - 59
 19. Биљана Спасић - 82
 20. Славица Антуновић - 89
 21. Биљана Миленић-Веселиновић - 44
 22. Катарина Мајачић - 80 (породиљско)
 23. Бранкица Љушић - 67
 24. Зоран Цвјетковић - 83
 25. Бранкица Калесковић - 88
 26. Снежана Маричић - 99
 27. Стојанка Словић - 94
 28. Татјана Јанићијевић - 29
 29. Весна Бабин - 91
 30. Јелена Анђушић - 53
 31. Мирјана Мартић - 77
 32. Драгана Ћирковић - 87
 33. Данијела Бујић - 95
 34. Миодрага Богавац - 86
 35. Виолета Пријовић - 93
 36. Ирина Војновић - 114
 37. Сања Ђорђевић - 119
 38. Мирјана Трикић - 144
 39. Теа Поробић - 148
 40. Наташа Миленковић - 150
 41. Маја Биљић - 180
 42. Братислав Терзић - 183
 43. Александра Маричић - 184
 44. Слађана Драшковић – 188
 45. Сузана Плавшић – 181
 46. Радмила Савић - 195
 47. Ана Бутулија - 39

Врх стране

Дежурна служба, ул. Савска бр. 35,

 1. Драган Кантар - 64
 2. Душана Потежица - 7

Дежурна служба ул. Мекензијева бр. 31, централа 011/245 3142/161

 1. Славиша Танасковић - 166
 2. Марина Голубичић - 10

Дежурна служба, ул. Деспота Стефана бр. 107,

 1. Горан Милутиновић - 22
 2. Александра Радојичић - 70
 3. Коста Митровић - 19

Одељење суда у Гроцкој,
ул. Булевар ослобођења бр. 22,
директан 011/8500-211, писарница 011/8500-482

 1. Слађана Петровић - 203
 2. Љиљана Петровић - 204
 3. Петар Спасојевић - 202

Одељење суда у Барајеву,
ул. Светосавска бр. 2,
директан 011/8302-146, писарница 011/8500-482

 1. Радмила Лукић - 196
 2. Ненад Косовић - 197
 3. Зоран Алексић - 198

Врх стране

Имена и презимена судијских помоћника у Прекршајном суду у Београду
 1. Светлана Вујић
 2. Нада Драговић
 3. Наташа Панић
 4. Драгана Ђукић
 5. Викторија Ђорђевић
 6. Верица Крамарић
 7. Доста Плећаш
 8. Снежана Милић
 1. Дамир Међедовић
 2. Ивана Марковић
 3. Горана Божовић
 4. Мирослава Васић
 5. Невена Стефановић
 6. Марија Пејчић
 7. Марина Јовичић

Врх стране


Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981