Република Србија
Прекршајни суд у Београду

latinica

Распоред судија и њихове шифре у седишту суда

Судијски помоћници

Судијски помоћник проучава предмете које му додели судија и припрема их за суђења, обавља поверене послове у припремном одељењу, сачињава записник о састанцима, седницама већа и одељења, припрема стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судије, узима изјаве странака на записник обрађује притужбе грађана и обавља друге послове утврђене годишњим распоредом послова и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.
Судијском помоћнику може се поверити и обављање других послова под надзором судије, као што су: израда нацрта одлуке која се односи на испитивање процесних претпоставки за вођење поступка, нацрт судске одлуке, нацрт одлуке о дозвољености правног лека, припремање реферата за судију известиоца, одређивање висине судске таксе, разврставање предмета и сл.

Приправници

Судијски приправник упознаје се са предметима које му додели судија, прати суђења и усавршава се у складу са програмом обуке прописаним од стране институције надлежне за обуку у правосуђу и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.


Распоред судија и њихове шифре у седишту суда

Седиште суда ул. Устаничка бр. 14, 655-09-82

 1. Милан Мариновић - 1
 2. Слободан Младеновић - 15
 3. Бранка Живковић - 62
 4. Славица Митровић - 2
 5. Јасмина Симић - 3
 6. Горан Антонић - 4
 7. Станица Корићанац - 5
 8. Душица Булатовић - 6
 9. Душана Потежица - 7
 10. Ирена Цвијетић - 8
 11. Слађана Милић -9
 12. Ђуро Павлица - 11
 13. Миланка Матовић - 12
 14. Љиљана Бонџић - 13
 15. Снежана Мирковић - 14
 16. Дијана Љаљевић - 16
 17. Тања Стојановић - 17
 18. Оливера Ристановић - 100
 19. Радмила Пуповац -18
 20. Мирослава Бејић - 20
 21. Снежана Урошевић - 21
 22. Марина Шћекић - 23
 23. Олга Божовић - 24
 24. Светлана Мирковић-Дисић - 25
 25. Весна Баљак - 26
 26. Мирјана Ашковић - 27
 27. Јасмина Бркић - 30
 28. Светлана Планојевић - 31
 29. Драгана Банић - 32
 30. Снежана Зец-Павловић - 34
 31. Јасна Миљковић - 35
 32. Ивана Влаовић - 36
 33. Јасмина Глишић - 37
 34. Даниела Матић - 38
 35. Бојана Шћепановић - 39
 36. Слађана Ђокић - 71
 37. Маја Веселиновић - 47
 38. Љиљана Станисављевић - 96
 39. Срђан Вежа - 98
 40. Александра Маричић - 40
 41. Снежана Алексић - 41
 42. Богдан Бојовић - 43
 43. Слободанка Ракић - 46
 44. Предраг Ракић - 55
 45. Бранка Микановић -85
 1. Слађана Тодоровић - 97
 2. Светлана Прица - 57
 3. Марија Мимица - 58
 4. Десанка Чабрило - 60
 5. Ружица Гајовић - 61
 6. Јасмина Савић-Поповић - 69 (породиљско одсуство)
 7. Биљана Раковић - 74
 8. Јелена Јаковљевић - 45
 9. Бранислава Којадиновић Бановац - 68
 10. Горан Милић - 48
 11. Оливера Томић Томашевић - 49
 12. Ана Бојовић - 50
 13. Маријана Златовић - 51
 14. Жана Митровић - 52
 15. Маја Ђуричић - 78
 16. Јелена Сибиновић - 72
 17. Даница Соколовић - 42
 18. Олга Нешовић - 54
 19. Јелена Ружић - 63
 20. Предраг Богавац - 65
 21. Мирјана Ђокић - 66
 22. Драгана Јовановић-Тирели - 75
 23. Драгана Васић - 76
 24. Јелена Бердовић - 92
 25. Нада Димитријевић - 56
 26. Љиљана Пајић - 59
 27. Лела Главаш - 73
 28. Корнелија Таталовић - 81
 29. Биљана Спасић - 82
 30. Славица Антуновић - 89
 31. Биљана Миленић-Веселиновић - 44
 32. Катарина Мајачић - 80
 33. Бранкица Љушић - 67
 34. Маја Серафимовић-Митровић - 84
 35. Маријана Шарац - 83
 36. Бранка Калесковић - 88
 37. Снежана Маричић - 99
 38. Стојанка Словић - 94
 39. Татјана Јанићијевић - 29
 40. Светлана Граховац - 90
 41. Весна Бабин - 91
 42. Јелена Анђушић - 53
 43. Мирјана Мартић - 77
 44. Драгана Ћирковић - 87

Дежурна служба, ул. Савска бр. 35,

  Драган Кантар - 64
 1. Сунчица Савић - 95

Дежурна служба ул. Мекензијева бр. 31,
централа 011/245 3142/161

 1. Славиша Танасковић - 33
 2. Марина Голубичић - 10

Дежурна служба, ул. Деспота Стефана бр. 107,

  Горан Милутиновић - 22
 1. Александра Радојичић - 70
 2. Коста Митровић - 19

Одељење суда у Гроцкој,
ул. Булевар ослобођења бр. 22,
директан 011/8500-211, писарница 011/8500-482

 1. Радмила Савић - 202
 2. Слађана Петровић - 203
 3. Љиљана Петровић - 204

Одељење суда у Барајеву,
ул. Светосавска бр. 2,
директан 011/8302-146, писарница 011/8500-482

 1. Радмила Лукић - 196
 2. Ненад Косовић - 197
 3. Зоран Алексић - 198

Врх стране


Имена и презимена судијских помоћника у Прекршајном суду у Београду
 1. Светлана Вујић
 2. Нада Драговић
 3. Љиљана Петровић
 4. Наташа Панић
 5. Миодрага Богавац
 6. Сања Ђорђевић
 7. Драгана Ђукић
 8. Викторија Ђорђевић
 9. Верица Крамарић
 1. Милица Милић
 2. Виолета Пријовић
 3. Зоран Цвјетковић
 4. Горица Стошић
 5. Доста Плећаш
 6. Снежана Милић
 7. Ирина Панов
 8. Ивана Марковић
 9. Дамир Међедовић

Врх стране


Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981