Република Србија
Прекршајни суд у Београду

latinica

ЈАВНЕ НАБАВКЕ у 2019.годиниПлан јавних набавки за 2019. годину
Прва измена плана јавних набавки за 2019. годину
Техничка исправка плана јавних набавки за 2019. годину
Друга измена плана јавних набавки за 2019. годину

ЈНМВ 7/2018 добра - ласерски штампачи

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору


ЈН 6/2018 потрошни канцеларијски материјал и папир

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Одлука о додели уговора партија 1
 4. Одлука о додели уговора партија 2
 5. Обавештење о закљученом уговору партија 1
 6. Обавештење о закљученом уговору партија 2


ЈНМВ 5/2019 услуга фиксна телефонија

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Додатно појашњење 1
 4. Одлука о додели уговора
 5. Обавештење о закљученом уговору


ЈНМВ 2/2019 добра - гориво BMB 100 i Евродизел

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Додатно појашњење 1
 4. Додатно појашњење 2
 5. Измењена конкурсна документација
 6. Обавештење о продужењу рока
 7. Одлука о додели уговора
 8. Обавештење о закљученом уговору


ЈНМВ 1/2019 електрична енергија

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору


ЈНМВ 3/2019 штампани судски обрасци

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Одлука о додели уговора партија 1
 4. Одлука о додели уговора партија 2
 5. Обавештење о закљученом уговору партија 1
 6. Обавештење о закљученом уговору партија 2


ЈН 4/2018 отворени поступак - административни материјал

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Одлука о додели уговора партија 1
 4. Одлука о додели уговора
 5. Обавештење о закљученом уговору партија 1
 6. Обавештење о закљученом уговору
Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981