Република Србија
Прекршајни суд у Београду

latinica

ЈАВНЕ НАБАВКЕ у 2018.годиниПлан јавних набавки за 2018. годину

ЈНМВ 5-II/2018 услуге фиксне телефоније

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда


ЈНМВ 5/2018 услуге фиксне телефоније

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Додатно појашњење
 4. Измењена конкурсна документација
 5. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
 6. Одлука о обустави поступка
 7. Обавештење о обустави поступка


ЈНМВ 2-III/2018 гориво за службена возила и агрегат за потребе Прекршајног суда у Београду

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору


ЈНМВ 2-II/2018 гориво за службена возила и агрегат за потребе Прекршајног суда у Београду

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Одлука о обустави поступка
 4. Обавештење о обустави поступка


ЈНМВ 2/2018 гориво

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Додатно појашњење
 4. Додатно појашњење 2
 5. Измењена конкурсна документација
 6. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
 7. Одлука о обустави поступка
 8. Обавештење о обустави поступка


ЈНМВ 1/2018 електрична енергија

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору


ЈНМВ 3/2018 штампани судски обрасци и књиге

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Додатно појашњење
 4. Одлука о додели уговора
 5. Обавештење о закљученом уговору


ЈН 4/2018 потрошни канцеларијски материјал и прибор

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Додатно појашњење
 4. Додатно појашњење 2
 5. Додатно појашњење 3
 6. Одлука о додели уговора партија 1
 7. Одлука о додели уговора партија 2
 8. Обавештење о закљученом уговору партија 2
 9. Обавештење о закљученом уговору партија 1
Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981