Република Србија
Прекршајни суд у Београду

latinica

ЈАВНЕ НАБАВКЕ у 2017.годиниПлан јавних набавки за 2017. годину


Извештај I квартал

Извештај II квартал

Извештај III квартал

Извештај IV кварталЈНМВ 3/2017 штампани судски обрасци и књиге

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Додатно појашњење
 4. Обавештење о закљученом уговору


ЈН 4-II/2017 добра - ситна канцеларијска опрема и папир

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Обавештење о закљученом уговору


ЈНМВ 5/2017 услуга фиксне телефоније за потребе Прекршајног суда у Београду

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Додатно појашњење
 4. Измењена конкурсна документација
 5. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
 6. Додатно појашњење 2
 7. Измењена конкурсна документација 2
 8. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда 2
 9. Додатно појашњење 3
 10. Одлука о додели уговора
 11. Обавештење о закљученом уговору


ЈН 4/2017 отворени поступак набавке по партијама потрошног канцеларијског материјала и прибора

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
 4. Додатно појашњење
 5. Измењена конкурсна документација
 6. Одлука о додели уговора
 7. Обавештење о закљученом уговору за партију 2
 8. Одлука о обустави поступка за партију 1
 9. Обавештење о обустави поступка за партију 1


ЈНМВ 2/2017 гориво за службена возила и агрегат

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Обавештење о закљученом уговору


ЈНМВ 1/2017 електрична енергија за потребе Прекршајног суда у Београду

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Обавештење о закљученом уговору
Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981