Република Србија
Прекршајни суд у Београду

latinica

ЈАВНЕ НАБАВКЕ у 2016.годиниПлан јавних набавки за 2016. годину

ЈНМВ 7-II/2016 радови на унутрашњости зграде Прекршајног суда у Београду, одељења суда у Гроцкој

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за достављање понуда
 3. Додатно појашњење
 4. Одлука о додели уговора
 5. Обавештење о закљученом уговору


ЈНМВ 8/2016 услуге сервисирања рачунарске опреме за потребе Прекршајног суда у Београду

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору


ЈНМВ 3/2016 добра - рачунарска опрема за потребе Прекршајног суда у Београду

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Исправљена конкурсна документација
 4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 5. Додатно појашњење
 6. Одлука о додели уговора
 7. Обавештење о закљученом уговору


ЈНМВ 7/2016 радови на санацији крова зграде Прекршајног суда у Београду, одељења суда у Гроцкој

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Додатно појашњење 1
 4. Додатно појашњење 2
 5. Додатно појашњење 3
 6. Одлука о додели уговора
 7. Обавештење о закљученом уговору


ЈН 6/2016 тонери и фотокондуктори за ласерске штампаче

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
 4. Допуњена конкурсна документација
 5. Додатно појашњење
 6. Додатно појашњење
 7. Додатно појашњење
 8. Одлука о додели уговора
 9. Обавештење о закљученом уговору


ЈНМВ 4/2016 штампани судски образци и књиге

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Додатно појашњење
 4. Одлука о додели уговора
 5. Обавештење о закљученом уговору


ЈНМВ 5/2016 канцеларијски потрошни материјал

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору


ЈНМВ 2/2016 гориво за службена возила и агрегат

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору


ЈНМВ 1/2016 електрична енергија за потребе Прекршајног суда у Београду

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору
Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981