Република Србија
Прекршајни суд у Београду

latinica

ЈАВНЕ НАБАВКЕ у 2015.годиниЈНМВ II-2/2015 штампани судски обрасци и књиге

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Додатно појашњење
 4. Обавештење о закљученом уговоруJНМВ-4/2015 Електрична енергија

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Обавештење о закљученом уговоруJНМВ-3/2015 Гориво за службена возила суда

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Обавештење о закљученом уговоруJНМВ-2/2015 Штампани обрасци и књиге

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 4. Обавештење о обустави поступкаЈН-1/2015 Набавка административног материјала

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Додатно појашњење
 4. Обавештење о закљученом уговору 1
 5. Обавештење о закљученом уговору 2


Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981