Република Србија
Прекршајни суд у Београду

latinica

ЈАВНЕ НАБАВКЕ у 2014.годиниИзвештаји о јавним набавкама

 1. Квартал I
 2. Квартал II
 3. Квартал III
 4. Квартал IV

ЈНМВ III-2/2014 штампани судски обрасци и књиге (поновљени поступак)

 1. Конкурсна документација
 2. Позив
 3. Обавештење о закљученом уговоруJNMV III-1/2014 штампани судски обрасци и књиге (поновљени поступак)

 1. Конкурсна документација
 2. Позив
 3. Обавештење о обустави поступкаНабавка електричне енергије 7/2014

 1. Конкурсна документација
 2. Позив
 3. Обавештење о закљученом уговоруЈавна набвка фиксне јавне телефоније 6/2014

 1. Конкурсна документација фиксна телефонија
 2. Позив
 3. Обавештење о закљученом уговоруЈНМВ 5/2014 услуга пуњења истрошених тонер касета

 1. Конкурсна документација рециклажа тонера
 2. Позив
 3. Обавештење о закљученом уговоруЈНМВ III/2014 штампани судски обрасци и књиге

 1. Позив
 2. Конкурсна документација штампа образаца 2014 измењена
 3. Обавештење о закљученом уговору штампани обрасци и књигеЈНМВ 4/2014 гориво за службена возила суда

 1. Конкурсна документација гориво
 2. Позив за подношење понуда
 3. Обавештење о закљученом уговоруЈНМВ пуњење тонера 2/2014

 1. Конкурсна документација рециклажа тонера
 2. Позив
 3. Обавештење о обустави поступкаПотрошни административни материјал 1/2014

 1. Позив
 2. Техничка документација за партију 1
 3. Техничка документација за партију 2
 4. Конкурсне документације отворени поступак 1
 5. Обавештење 1
 6. Обавештење о закљученом уговору тонери и фотокондуктори за ласерске штампаче
 7. Обавештење о закљученом уговору потрошни канцеларијски материјал и прибор
Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981