Република Србија
Прекршајни суд у Београду

latinica

ЈАВНЕ НАБАВКЕ у 2013.годиниПотрошни административни материјал 5/2013

  1. Конкурсна документација отворени поступак V 2013
  2. Позив за јавну набавку V-2013
  3. Допис измена техничке спецификације партија 1
  4. Odgovor
  5. Измењена техничка спецификација за партију 1
  6. Питања и одговори јн 5
  7. Питања и одговори 2


Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981