Република Србија
Прекршајни суд у Београду

latinica

ЈАВНЕ НАБАВКЕ у 2019.годиниПлан јавних набавки за 2019. годину

ЈНМВ 2/2019 добра - гориво BMB 100 i Евродизел

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Додатно појашњење 1
 4. Додатно појашњење 2
 5. Измењена конкурсна документација
 6. Обавештење о продужењу рока
 7. Одлука о додели уговора
 8. Обавештење о закљученом уговору


ЈНМВ 1/2019 електрична енергија

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору


ЈНМВ 3/2019 штампани судски обрасци

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Одлука о додели уговора партија 1
 4. Одлука о додели уговора партија 2
 5. Обавештење о закљученом уговору партија 1
 6. Обавештење о закљученом уговору партија 2


ЈН 4/2018 отворени поступак - административни материјал

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда
 3. Одлука о додели уговора партија 1
 4. Одлука о додели уговора
 5. Обавештење о закљученом уговору партија 1
 6. Обавештење о закљученом уговору
Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981