Република Србија
Прекршајни суд у Београду

latinica

ЈАВНЕ НАБАВКЕ у 2018.годиниПлан јавних набавки за 2018. годину

JNMV 1/2018 електрична енергија

  1. Конкурсна документација
  2. Позив за подношење понуда


ЈНМВ 3/2018 штампани судски обрасци и књиге

  1. Конкурсна документација
  2. Позив за подношење понуда
  3. Додатно појашњење


ЈН 4/2018 потрошни канцеларијски материјал и прибор

  1. Конкурсна документација
  2. Позив за подношење понуда
  3. Додатно појашњење
  4. Додатно појашњење 2
Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981