Republika Srbija
Prekršajni sud u Beogradu

ћирилица

SPISAK SUDIJA I ZAPOSLENIH

Raspored sudija i njihove šifre u sedištu i privremenim lokacijama

Sudijski pomoćnici

Sudijski pomoćnik proučava predmete koje mu dodeli sudija i priprema ih za suđenja, obavlja poverene poslove u pripremnom odeljenju, sačinjava zapisnik o sastancima, sednicama veća i odeljenja, priprema stručne izveštaje, analize i obaveštenja po nalogu sudije, uzima izjave stranaka na zapisnik obrađuje pritužbe građana i obavlja druge poslove utvrđene godišnjim rasporedom poslova i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu.
Sudijskom pomoćniku može se poveriti i obavljanje drugih poslova pod nadzorom sudije, kao što su: izrada nacrta odluke koja se odnosi na ispitivanje procesnih pretpostavki za vođenje postupka, nacrt sudske odluke, nacrt odluke o dozvoljenosti pravnog leka, pripremanje referata za sudiju izvestioca, određivanje visine sudske takse, razvrstavanje predmeta i sl.

Pripravnici

Sudijski pripravnik upoznaje se sa predmetima koje mu dodeli sudija, prati suđenja i usavršava se u skladu sa programom obuke propisanim od strane institucije nadležne za obuku u pravosuđu i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu.


Raspored sudija i njihove šifre u sedištu suda

Sedište suda ul. Ustanička br. 14, 655-09-82

 1. Slobodan Mladenović - 15
 2. Olivera Ristanović - 100
 3. Branka Živković - 62
 4. Slavica Mitrović - 2
 5. Jasmina Simić - 3
 6. Goran Antonić - 4
 7. Stanica Korićanac - 5
 8. Milica Milić - 6
 9. Irena Cvijetić - 8
 10. Slađana Milić - 9
 11. Đuro Pavlica - 11
 12. Milanka Matović - 12
 13. Ljiljana Bondžić - 13
 14. Snežana Mirković - 14
 15. Dijana Ljaljević - 16
 16. Tanja Stojanović - 17
 17. Radmila Pupovac -18
 18. Miroslava Bejić - 20
 19. Snežana Urošević - 21
 20. Marina Šćekić - 23
 21. Olga Božović - 24
 22. Svetlana Mirković-Disić - 25
 23. Vesna Baljak - 26
 24. Mirjana Ašković - 27
 25. Jasmina Brkić - 30
 26. Svetlana Planojević - 31
 27. Dragana Banić - 32
 28. Snežana Zec-Pavlović - 34
 29. Gorica Stošić - 35
 30. Ivana Vlaović - 36
 31. Jasmina Glišić - 37
 32. Jelena Lakić - 38
 33. Bojana Šćepanović - 39
 34. Slađana Đokić - 71
 35. Maja Veselinović - 47
 36. Ljiljana Stanisavljević - 96
 37. Srđan Veža - 98
 38. Aleksandra Maričić - 40
 39. Sofija Čvorović - 41
 40. Bogdan Bojović - 43
 41. Slobodanka Rakić - 46
 42. Predrag Rakić - 55
 43. Branka Mikanović - 85
 44. Slađana Todorović - 97
 45. Svetlana Prica - 57
 46. Danka Ilić Sofronijević - 58
 47. Desanka Čabrilo - 60
 48. Ružica Gajović - 61
 49. Jasmina Savić-Popović - 69
 50. Biljana Raković - 74
 51. Jelena Jakovljević - 45
 1. Branislava Kojadinović Banovac - 68
 2. Goran Milić - 48
 3. Olivera Tomić Tomašević - 49 (porodiljsko)
 4. Ana Bojović - 50
 5. Marijana Zlatović - 51
 6. Žana Mitrović - 52
 7. Maja Đuričić - 78
 8. Branka Ninković Jovović - 79
 9. Jelena Sibinović - 72
 10. Danica Sokolović - 42
 11. Olga Nešović - 54
 12. Jelena Ružić - 63
 13. Predrag Bogavac - 65
 14. Mirjana Đokić - 66
 15. Dragana Jovanović-Tireli - 75
 16. Dragana Vasić - 76
 17. Jelena Berdović - 92
 18. Nada Dimitrijević - 56
 19. Ljiljana Pajić - 59
 20. Lela Glavaš - 73
 21. Kornelija Tatalović - 81
 22. Biljana Spasić - 82
 23. Slavica Antunović - 89
 24. Biljana Milenić-Veselinović - 44
 25. Katarina Majačić - 80
 26. Brankica Ljušić - 67
 27. Maja Serafimović-Mitrović - 84
 28. Zoran Cvjetković - 83
 29. Brankica Kalesković - 88
 30. Snežana Maričić - 99
 31. Stojanka Slović - 94
 32. Tatjana Janićijević - 29
 33. Svetlana Grahovac - 90
 34. Vesna Babin - 91
 35. Jelena Anđušić - 53
 36. Mirjana Martić - 77
 37. Dragana Ćirković - 87
 38. Danijela Bujić - 95
 39. Miodraga Bogavac - 86
 40. Violeta Prijović - 93
 41. Irina Panov - 114
 42. Sanja Đorđević - 119
 43. Mirjana Trikić - 144
 44. Tea Porobić - 148
 45. Nataša Milenković - 150
 46. Kristina Šekarić - 180
 47. Bratislav Terzić - 183
 48. Aleksandra Maričić - 184
 49. Slađana Drašković – 188
 50. Suzana Plavšić - trudničko

Dežurna služba, ul. Savska br. 35,

 1. Dragan Kantar – 64
 2. Dušana Potežica - 7

Dežurna služba ul. Mekenzijeva br. 31,
centrala 011/245 3142/161

 1. Slaviša Tanasković - 166
 2. Marina Golubičić - 10

Dežurna služba, ul. Despota Stefana br. 107,

 1. Goran Milutinović - 22
 2. Aleksandra Radojičić - 70
 3. Kosta Mitrović - 19

Odeljenje suda u Grockoj,
ul. Bulevar oslobođenja br. 22,
direktan 011/8500-211, pisarnica 011/8500-482

 1. Radmila Savić - 202
 2. Slađana Petrović - 203
 3. Ljiljana Petrović - 204

Odeljenje suda u Barajevu,
ul. Svetosavska br. 2,
direktan 011/8302-146, pisarnica 011/8500-482

 1. Radmila Lukić - 196
 2. Nenad Kosović - 197
 3. Zoran Aleksić - 198

Vrh strane


Imena i prezimena sudijskih pomoćnika u Prekršajnom sudu u Beogradu
 1. Svetlana Vujić
 2. Nada Dragović
 3. Nataša Panić
 4. Dragana Đukić
 5. Viktorija Đorđević
 6. Verica Kramarić
 1. Dosta Plećaš
 2. Snežana Milić
 3. Damir Međedović
 4. Bojana Lušić Pavlović
 5. Danijela Đukić

Vrh strane


Copyright© 2014. Prekršajni sud u Beogradu. Sedište: Ustanička broj 14, tel. 011/655-0981