Republika Srbija
Prekršajni sud u Beogradu

ћирилица

KORISNE INFORMACIJE

Plan integriteta - drugi ciklus

Rok za donošenje je naknadno produžen tako da je Drugi ciklus izrade plana integriteta trajao do 10. novembra 2017. godine zaključno. Prekršajni sud u Beogradu je u roku doneo Plan integriteta za period od 2016 do 2019. godine.


PLAN INTEGRITETA – DRUGI CIKLUS (2016-2019 godina)


Izveštaj o sprovedenim merama


Plan je usvojen Odlukom I-Su.Br. 1/2017-955 od 07.06.2017. godine.

Rok za sprovođenje mera poboljšanja je do 31.10.2019. godine.

Rok za izveštavqanje i postavljanje odluke o usvajanju izveštaja o sprovođenju plana integriteta je do 30.11.2019. godine.
Plan integriteta - prvi ciklus

Plan integriteta Prekršajnog suda u Beogradu donet je sa ciljem uspostavljanja i poboljšanja, odnosno unapređenja integriteta institucije, a u skladu sa potrebama i karakterom ovog državnog organa. Plan integriteta donet je 30.03.2013. godine i obuhvata period do 31.12.2015. godine.

Drugi ciklus izrade plana integriteta počeo je danom objavljivanja Smernica za izradu i sprovođenje plana integriteta („Službeni glasnik RS“ br. 95/16 od 30.11.2016. godine).

Rok za izradu plana integriteta u drugom ciklusu njegove izrade je do 30.06.2017. godine.

  1. Etika i lični integritet
  2. Fizičko tehnička i IT bezbednost
  3. Javne nabavke
  4. Specifične nadležnosti postupanje po predmetima
  5. Upravljanje javnim finansijama
  6. Upravljanje kadrovima
  7. Zajednička oblast upravljanje dokumentacijom
  8. Zajednička oblast upravljanje institucijom

Formular za izveštavanje o sprovođenju mera iz PI, Prekršajni sud u Beogradu


Copyright© 2014. Prekršajni sud u Beogradu. Sedište: Ustanička broj 14, tel. 011/655-0981