Republika Srbija
Prekršajni sud u Beogradu

ћирилица

Informator o radu Prekršajnog suda u Beogradu

Informator o radu Prekršajnog suda u Beogradu predstavlja godišnju publikaciju, koja sadrži relevantne podatke o nadležnostima, organizacionoj strukturi i funkcionisanju Prekršajnog suda u Beogradu, kao i podatke od značaja za sadržinu, obim i način ostvarivanja prava zainteresovanih lica na pristup informacijama od javnog značaja u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Informator će redovno biti ažuriran unošenjem izmena i dopuna u sadržaju i podacima koje ova publikacija pruža. Isti se besplatno može dobiti u pisanom obliku u sedištu Suda, ul. Ustanička broj 14, i preuzimanjem u elektronskom obliku sa zvanične internet prezentacije Prekršajnog suda u Beogradu – www.bg.pk.sud.rs

Za tačnost i potpunost podataka koje Informator sadrži odgovoran je predsednik Prekršajnog suda u Beogradu Milan Marinović koji u ime i za račun Prekršajnog suda u Beogradu postupa po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Preuzmite kompletan informator, ažuriran u aprilu 2019. godine

Copyright© 2014. Prekršajni sud u Beogradu. Sedište: Ustanička broj 14, tel. 011/655-0981