Република Србија
Прекршајни суд у Београду

latinica

Интерни акти


Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Београду за 2020.годину

Измене и допуне годишњег распореда послова Прекршајног суда у Београду за 2019.годину

Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Београду за 2019.годину

Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Београду за 2017.годину

Измене и допуне годишњег распореда послова Прекршајног суда у Београду за 2015.годину

Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки Прекршајног суда у Београду

Измене и допуне годишњег распореда послова Прекршајног суда у Београду за 2015.годину

Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Београду за 2015.годину

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Београду

Измене и допуне годишњег распореда послова Прекршајног суда у Београду за 2014.годину

Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Београду за 2014.годину

Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Београду за 2013.годину


Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981